Homeostaza

Strona głównaNależy wiedzieć › Homeostaza

Homeostaza to niezbędny warunek prawidłowego funkcjonowania organizmu, jest to zachowanie równowagi środowiska wewnętrznego organizmu niezależnie od wpływów otoczenia. Każdy żywy organizm utrzymuje homeostazę dzięki wykształconym w trakcie ewolucji mechanizmom samoregulującym. Mechanizmy te utrzymują na stałym poziomie różne parametry środowiska wewnętrznego organizmu w zakresie wartości optymalnych czyli najkorzystniejszych dla prawidłowego funkcjonowania.

Mechanizmy homeostatyczne działają na wielu poziomach, poziomie komórkowym, narządowym i układowym. Jeżeli określony parametr mimo uruchomienia odczynów samoregulacyjnych, przekroczy granicę regulacji fizjologicznych, odczyny regulacji fizjologicznych stają się wówczas odczynami patologicznymi. Zarówno dłużej utrzymujący się niedobór w diecie jak i nadmiar mogą mieć poważne konsekwencje w postaci specyficznych dla danego składnika objawów deficytu czy zaburzeń przyczyniających się do powstawania chorób cywilizacyjnych jak cukrzyca, osteoporoza, miażdżyca, nowotwory. Zachwianie tej równowagi może wykazywać działania toksyczne. Zaburzenia homeostazy organizmu mogą być również wywołane niedoborem ilości wody w organizmie, bądź przewodnieniem, co wpływa na zaburzenie gospodarki wodno-elektrolitową.

Nie bagatelne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu ma również homeostaza pomiędzy około 500 gatunkami drobnoustrojów zasiedlającymi nasze jelito grube. Które można podzielić na dwie grupy; drobnoustroje korzystne i niekorzystne. Do korzystnych drobnoustrojów jelita grubego zaliczamy bakterie symbiotyczne, które odżywiają się błonnikiem, a jako produkty przemiany materii wydalają wszystkie niezbędne nam witaminy, poza witaminą C. Niekorzystne drobnoustroje jelita grubego odżywiają się niestrawionymi resztkami pożywienia, a jako produkty przemiany materii wydalają toksyny, w postaci: dwutlenku węgla, amoniaku, alkoholu etylowego, aldehydu octowego, formaldehydu, trupiego jadu, tioalkoholu metylowego, siarkowodoru, kwasu masłowego, urobiliny, i innych. Nadmiar niekorzystnych drobnoustrojów prowadzi do produkowania przez nich nadmiaru toksyn co prowadzi do powolnego zatoksycznienia organizmu. Wydawałoby się, że potrzebne nam są tylko bakterie symbiotyczne, a reszty drobnoustrojów zasiedlających jelito grube należałoby się pozbyć, ale w przyrodzie nie ma rzeczy zbędnych. Te z pozoru niekorzystne drobnoustroje mają ważna rolę do spełnienia, ponieważ produkowane przez nie toksyny chronią środowiska jelita grubego przed wniknięciem do niego agresywnych drobnoustrojów z środowiska zewnętrznego, które nie odżywiałyby się resztkami pożywienia tylko na przykład bakteriami symbiotycznymi lub śluzówką jelit, dlatego są one nam bardzo potrzebne, ale w zachowanej równowadze pomiędzy drobnoustrojami korzystnymi. Dlatego tak ważnym jest dla dobrego utrzymania zdrowia zachowanie homeostazy czyli równowagi w dostarczaniu pożywienia i nawadnianiu oraz przestrzeganie prawidłowych zasad żywieniowych. Utrzymanie naszego organizmu w homeostazie pozwoli również na zachowanie równowagi między wszystkimi drobnoustrojami zasiedlającymi środowisko jelita grubego co ma przełożenie na nasz system odpornościowy.

HOMEOSTAZA = ZDROWIE